สถิติ
เปิดเมื่อ3/10/2020
อัพเดท27/01/2021
ผู้เข้าชม1320
แสดงหน้า1514
เมนู
ปฎิทิน
September 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  




ปัจจัยหลักของความสามารถสอบกลับได้

อ่าน 108 | ตอบ 0
ปัจจัยหลักของความสามารถสอบกลับได้
1. เปรียบเทียบอยางต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ จากผู้ใช้งานเครื่องมือวัด กลับ ไปสู่มาตรฐานที่ผู้เกียวข้องยอมรับ ซึ่งโดยทัวไป คือ มาตรฐานระหว่างชาติ หรือ มาตรฐานแห่งชาติ
2. มีความไม่แน่นอนของการวัด โดยจะต้องคํานวณตามวิธีที่กำหนด และรายงานค่า เพื่อให้สามารถคํานวณความไม่แน่นอนรวมของทุกขั้นตอนได้
3. ทําเป็นเอกสาร จะต้องทําตามวิธีดําเนินการที่เป็นเอกสาร และเป็นที่ ยอมรับโดยทัวไป อีกทั้งผลของการเปรียบเทียบต้องทําเป็นเอกสารเช่นกัน 
4. มีความสามารถ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบจะต้องแสดงให้เห็นถึง ความสามารถทางเทคนิคของห้องปฏิบัติการ เช่น จนท.สอบเทียบ , เครื่องมือมาตรฐาน , สภาวะแวดล้อม เป็นต้น หรือแสดงด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
5. ช่วงระยะเวลาระหวางการสอบเทียบ การสอบเทียบจะต้องกระทําซ้ำ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม และระยะของช่วงเวลานี้จะขึ้นอยู่กับหลายๆตัวแปร เช่น ความถี่ของการใช้งาน การนําไปใช้ ความเสถียรของเครื่องมือ
6. สามารถอ้างถึงหน่วยวัด SI 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :